Historie De Kromhouthal

De Kromhouthal en het terrein van De Overkant heeft een rijke geschiedenis die zijn oorsprong vindt begin de vorige eeuw. In 1908 werd het terrein voor het eerst bebouwd door de familie Goedkoop, het deel waarin nu Restaurant STORK en Dansmakers zijn gevestigd. De familie Goedkoop waren de eigenaren van de Kromhoutwerf, waar het maken van kromhoutmotoren ooit is begonnen. Na het ontwikkelen van een nieuw soort motor, steeg de (internationale) vraag en was er een fabriek nodig om de motorbouw te realiseren. Na enige uitbreiding van het terrein is in 1925 de IJ zijde van de Kromhouthal ontstaan, waarna in 1930 ook het overige deel van de hal werd gebouwd. Dit alles werd die tijd nog steeds bezet door de motorenfabrikant Kromhout.

Een aantal jaren later in 1966 werd het gehele terrein overgenomen door machinebedrijf STORK. STORK was destijds al langere tijd gevestigd op de Ketelstraat, de straat gelegen naast het terrein. STORK bleek succesvol in het vervaardigen van zeer uiteenlopende apparaten voor de voedingsindustrie. Door de grote groei van het bedrijf en de afname van de scheepvaarttransport werden grond en terreinen van naastgelegen bedrijven Kromhout en DRAKA opgekocht. Het terrein kreeg de omvang zoals het bedrijventerrein De Overkant nu nog heeft.

Eind jaren 80 was er nog weinig over van de boeiende industriële strip langs het IJ. Het karakter en de bedrijven binnen het gebied veranderden sterk toen de insteekkanalen grotendeels werden gedempt. De scheepvaartgeschiedenis van het terrein vervaagde. Daarnaast verhuisde STORK verschillende divisies naar andere locaties binnen Nederland.

In 2009 kocht Woningstichting Eigen Haard het terrein met de intentie een nieuwe impuls aan de buurt te geven. Het terrein werd kort daarna gedoopt tot De Overkant, de nieuwe creatieve hotspot van Amsterdam. Niet veel later werden evenementenexperts Nathan Wiersma en Yuri Jansen gevraagd de Kromhouthal op zich te nemen en te exploiteren als evenementenlocatie. Medio 2011 werden de eerste evenementen georganiseerd in de Kromhouthal.

brandnavHistorie