Disclaimer | Alle informatie die Kromhouthal.com communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Kromhouthal.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC of mobiele telefoon of tablet, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Kromhouthal.com verzonden emails.

Ondanks de constante aandacht die wij aan de inhoud en samenstelling van Kromhouthal.com besteden, is het toch mogelijk dat informatie die op Kromhouhal.com wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op Kromhouhal.com kunnen ten allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Kromhouhal.com

Disclaimer

Sarah MoormanDisclaimer